Zapraszamy wszystkie dziewczynki śpiewające lub chcące śpiewać na próby naszej Scholi w każdą sobotę o godz. 10:00 - w Bibliotece Parafialnej, lub o kontakt z ks. Dariuszem.